Grafik Data

Data Alat

No Nama Pos Koordinat Ultrasonic Jenis #
1 PDA Kwala Bekala 146 AWLR
2 PDA Asamkumbang 2°26'6.59"N 99°8'57.28"E 450 AWLR
3 PDA Batu Sondat 0°24'19.35"N 99°20'38.16"E 600 AWLR